ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(A 2020. október 15-től hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

 

KIK VAGYUNK MI?

Cégünk, az Ewopharma Hungary Kft. (a továbbiakban: Ewopharma) a svájci székhelyű Ewopharma AG tulajdonában álló Ewopharma Csoport tagja. Címünk: 1021 Budapest, Budakeszi út 73/f. Elérhetőségünk: info@remove-this.ewopharma.hu, telefonszámunk: +36-1/200-4650

Az Ewopharma Csoport Adatvédelmi Tisztviselője és elérhetősége: Julienne Jameson, j.jameson@remove-this.ewopharma.com.

Az Ewopharma Hungary Kft. helyi (magyarországi) adatvédelmi tisztviselője: Kiss Gyöngyi, datasecurity@remove-this.ewopharma.hu

Az Ewoharma Hungary Kft. kezelésében áll az antimetil.hu valamint az egeszsegszakerto.hu oldal és mikro site-jai (actinica, calmiderm, cetaphil, daylong, excipial, flexofytol, lactil, loceryl, perskindol, imamono, imaduo).  Az ewopharma.hu és revalid.hu oldalak szerkesztése anyacégünknél történik, tárhely szolgáltató: MTF Schaffhausen AG, Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, www.mtf-sh.ch

 

AZ EWOPHARMÁNAK MEGADOTT VAGY ÁLTALA BEGYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Az alábbiakban összefoglaló formában bemutatjuk azoknak a legfontosabb céloknak a nem teljes listáját, amelyekhez az Ön személyes adatait kezelhetjük, attól függően, hogy Ön az Érintettek melyik kategóriájába tartozik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést az Ewopharma Hungary és az Ewopharma Csoport irányítja és ellenőrzi. Személyes adataihoz csak az Ewopharma Csoport olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek releváns céljuk és/vagy feladatuk van az adatok kezelésével. Így például az általunk forgalmazott gyógyszerek esetleges mellékhatásaihoz kapcsolódó személyes adatait továbbadhatjuk szlovák leányvállalatunknak, amely saját termékeink forgalomba hozatali engedélyének jogosultja. Olyanok is hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, akiket vállalkozásunk működtetése érdekében szerződtettünk, vagy olyanok, akik részére a jogszabályok vagy a biztonságos működés miatt információkat kell szolgáltatnunk.

A konkrét adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a megőrzési/tárolási időszakról, a nyilvánosságra hozatalról, a személyes adataival kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy kivel léphet kapcsolatba az adatkezeléssel és az Ön jogaival kapcsolatban, az adatgyűjtés időpontjában, vagy az adatkezelés megkezdése előtt az illetékes munkatársunk tájékoztatja Önt.

A személyes adatok megőrzési időtartamai változhatnak, azokat az Ewopharma a konkrét adatkezelésnek, valamint az Ön, mint Érintett kockázatának megfelelően határozza meg. Természetesen van néhány általános irányelv, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Minden más esetben az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az alkalmazandó jogszabályok alapján az indokolt, vagy az esetleges viták megoldásához szükséges, vagy ameddig az Ewopharma Csoport Adatvédelmi Programjában kidolgozott szigorú kritériumoknak megfelel. Konkrét információt személyes adatai kezeléséről és megőrzési idejéről a székhely címünkre küldött levélben vagy a datasecurity@remove-this.ewopharma.hu elérhetőségen kérhet.

 

Előfordulhat, hogy személyes adatait harmadik féltől szereztük.  A harmadik félnek is be kell tartania az adatvédelmi törvényeket. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem így történt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EWOPHARMA HUNGARY KFT-n KÍVÜLRE ÉS NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Számos olyan eset lehetséges, amikor az Ewopharmának a saját szervezetén kívülre kell továbbítani az Ön személyes adatait.

Ha az Ewopharmának az Európai Gyógyszergyártó Vállalatok és Szövetségek (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA) valamelyik tagjával van szerződése, akkor előfordulhat, hogy a jelentési kötelezettség következtében személyes adatokat kell átadnia olyan egészségügyi szakemberekkel kapcsolatban, akik bármilyen értékátadásban (pl. szponzoráció, adomány, díjazás, stb.) részesültek tőlünk. A hozzájárulási nyomtatvány további részleteket is tartalmaz.

Ha az Ewopharma közvetlenül jelentési kötelezettség alá esik az egészségügyi szakembereknek nyújtott, bármilyen értékátadás (pl. szponzoráció, adomány, díjazás, stb.) miatt, akkor meg fogja őrizni az Ön adatait a jelentéstételhez, a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

Ha bármilyen természetű személyes adat átadása történik az Ewopharmán kívülre, az Ewopharma minden szükséges intézkedést megtesz, annak biztosítására, hogy ezek az adatok megfelelő védelemben részesüljenek a vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően.

Számos esetben az Ewopharma köteles az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítani. Ha erre szükség van, az Ewopharma vagy az Ewopharma Csoport bármely alkalmazottja kizárólag olyan országba továbbíthatja ezeket a személyes adatokat, amely az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozattal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy Ön, mint Érintett, a fogadó országban ugyanolyan szintű adatvédelmi jogokkal rendelkezik, mint az EGT-n belül. Ha nem létezik ilyen megfelelőségi határozat, akkor az Európai Bizottság által engedélyezett példa-záradékokat, vagy az Európai Bizottság vagy annak megbízottja által abban az időben engedélyezett egyéb védelmi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ezek hiányában személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

 

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A tevékenységünk során tudomásunkra jutó személyes adatok megismerésére kizárólag az Ewopharma arra illetékes dolgozói, a honlappal, illetve egyéb adminisztratív feladatokkal kapcsolatos teendőket végző adatkezelők és/vagy adatfeldolgozók, vagy a webáruház üzemeltetésével megbízott harmadik személynek a rendelések teljesítésével foglalkozó munkatársai rendelkeznek jogosultsággal. Az adatkezelés során az Ewopharma minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy az adatokhoz illetéktelenek hozzáférjenek, és ezt megköveteli az előbbiekben felsorolt, adatkezelésben érintett üzleti partnereitől is. Arról, hogy az Ön személyes adataihoz konkrétan kik férhetnek hozzá, információt kérhet a datasecurity@remove-this.ewopharma.hu e-mail címen.

Az Ewopharma csak akkor hozhatja nyilvánosságra az Ön személyes adatait, ha erre törvényes jogalapja van. Ha az Ewopharmának szándékában áll vagy kötelező nyilvánosságra hozni vagy továbbítani az Ön személyes adatait, akkor az adatgyűjtés során erről tájékoztatja Önt a jelen Adatkezelési tájékoztatóval, a hozzájáruló nyilatkozatban, a szerződésben vagy egyéb dokumentumok segítségével. A svájci központunkkal megosztott személyes adatokra megfelelőségi határozat vonatkozik, ezáltal a központunkhoz továbbított személyes adatok megfelelő biztosítékokkal védettek.

Az Ewopharma Hungary Kft. által kezelt egeszsegszakerto.hu oldal tárhely szolgáltatója a MediaCenter Hungary Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., Honlap: www.mediacenter.hu, Telefonszám: +36 21 201 0505, E-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu).

 

AZ ÖN JOGAI

Önnek joga van megismerni, milyen személyes adatokat tárolunk Önről, azokról másolatot kérhet, és jogában áll megerősíteni azok helyességét, vagy kérni azok helyesbítését.

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait töröljük a rendszerünkből. Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján őrizzük, Ön visszavonhatja ezt a hozzájárulást postai úton az Ewopharma Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 73/f. címre küldve, a datasecurity@remove-this.ewopharma.hu e-mail címen, vagy úgy, hogy e-mailt küld a hozzájárulási nyomtatványon szereplő kapcsolattartó személynek.  Ha azonban személyes adatait nem a hozzájárulásával, hanem egyéb jogalapon tároljuk, előfordulhat, hogy az Ewopharma nem tud helyt adni az Ön kérésének. Ezeket az eseteket egyedileg igyekszünk megoldani.

Önnek joga van az Adatkezelés korlátozását kérni, vagy kifogást emelni az Adatkezelés ellen egyes esetekben. Ezeket az eseteket egyedileg bíráljuk el.

Kérelmének teljesítéséről 25 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt.

 

SZEMÉLYES ADATOK VISSZATARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Az Ewopharma csak olyan személyes adatokat kér, amelyek véleményünk szerint feltétlenül szükségesek. Ha személyes adatait nem adja meg, akkor valószínűleg nem leszünk képesek kapcsolatba lépni Önnel. Néhány lehetséges következményt mutatunk be az alábbiakban.

Ha Ön egészségügyi szakember, elképzelhető, hogy nem tudunk Önnel szerződni, ha Ön nem egyezik bele, hogy az Önnek juttatott anyagi támogatás nyilvános legyen a hatályos törvények és az EFPIA szabályai szerint. Ezzel kapcsolatos további részleteket a hozzájárulási nyomtatványon talál.

Ha Ön egészségügyi szakember, a szakmai azonosítóinak hiányában nem férhet hozzá a jogszabályok által kötelezően előírt, csak egészségügyi szakemberek számára nyújtható információkhoz honlapjainkon.

Amennyiben az Ewopharma weboldaláról elérhető webáruházban kíván vásárolni, a minimálisan szükséges személyes adatai megadása nélkül a rendelését nem tudjuk teljesíteni. Kérjük, olvassa el személyes adatai kezeléséről a webáruház adatvédelmi nyilatkozatát.

Amennyiben termékmintát kér tőlünk, nevének és címének megadása nélkül kérését nem tudjuk teljesíteni.

 

HONLAPUNK LÁTOGATÓI

Ha valaki meglátogatja a www.ewopharma.hu oldalt, akkor mi egy harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe, hogy szabványos internetes napló-információkat és látogatói viselkedés-mintázatokat gyűjtsünk. A körülbelüli hely (IP cím) mellett a Google Analytics által gyűjtött információ jobbára névtelen forgalmi adat, mint például böngésző információ, eszköz információ és nyelv. Nem gyűjtünk olyan további információkat, mint például életkor, nem, érdeklődés vagy banki adatok. Az összegyűjtött információt arra használjuk, hogy áttekintést kapjunk róla, hogyan látogatják és használják az emberek a weboldalunkat, annak érdekében, hogy javíthassuk a szolgáltatásainkat és a felhasználói élményt. Egyéb célokra nem használjuk ezeket az adatokat, például nem készítünk profilt azokról, akik a honlapunkat megnézik.

 

BIZTONSÁG

Minden ésszerű lépést megteszünk azért, hogy megvédjük az Ön személyes adatait, olyan fizikai és/vagy elektronikus biztonsági intézkedésekkel, amelyek illeszkednek a személyes adatok érzékenységéhez.

Noha megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket, nem garantálhatjuk semmiféle olyan adat biztonságát, amit Ön e-mailben vagy az interneten keresztül küld el. Az ilyen hálózatokon keresztüli személyes adatküldés az Ön saját felelősségére történik, mivel semmiféle internetes forgalom nem lehet 100%-ban biztonságos vagy hibamentes. Különös gonddal kell mérlegelnie, hogy milyen információt küld nekünk e-mailben, vagy a honlapunkon keresztül.

 

HARMADIK FELEK HONLAPJAI

Ön úgy is dönthet, hogy harmadik Felek weboldalait látogatja meg a mi honlapunkon keresztül. Az Ewopharma nem felelős más weboldalak adatvédelmi szabályaiért vagy gyakorlatáért. Ezekről, kérjük, tájékozódjon az adott honlapon.

Bizonyos termékeinkhez kapcsolódnak Facebook és/vagy Instagram oldalak illetve weboldalunkon Facebook hozzászólás modul. Ha ezeken oszt meg információkat, akkor az adott oldalak adatvédelmi szabályai érvényesek. A Facebookon és az Instagramon az adatvédelmi beállítások módosíthatóak.

AZ EWOPHARMA ÁLTAL HASZNÁLT SÜTIK

Az Ewopharma által használt sütikről, kérjük olvassa el a süti szabályzatot.

SÜTI PREFERENCIA

A sütipreferencia megváltoztatásához, kérjük kattintson ide.

 

PANASZEMELÉS JOGA

Az Ewopharma Csoport fő felügyeleti hatósága Írországban található.

Ha úgy érzi, hogy a jogait nem kezelik tisztességesen vagy megfelelően, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) vagy a jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

 

FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

HATÁLY

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a www.ewopharma.hu honlapon való közzététellel, 2018. május 25. napjától lépett hatályba, a módosítások 2020. október 15. napjától érvényesek.

Az Adatkezelési tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve az Ewopharma Hungary Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. Az Ewopharma Hungary Kft. a tájékoztató módosításáról minden esetben a GDPR-ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.